Welkom op de website van de SO-HIP studie. In de SO-HIP studie wordt de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzocht. We verwachten dat het gebruik van sensortechnologie als feedback en hulpmiddel bij de revalidatie het herstel in het dagelijks en fysiek functioneren van ouderen kan verbeteren. we verwachten daardoor bij ouderen een toename in het doen van dagelijkse activiteiten, het vergroten van het gevoel van veiligheid en een verminderd gevoel van valangst.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Ergotherapie; Participatie en Omgeving van het Amsterdam Centre for Innovative Health Practice (Achieve) van de Hogeschool van Amsterdam.

Op deze website vindt u informatie over het onderzoek, hoe sensortechnologie gebruikt wordt binnen het onderzoek en een overzicht van de deelnemende zorgorganisaties. Mocht u naar aanleiding van uw bezoek aan deze website vragen hebben over dit onderzoek, neemt u dan gerust contact met ons op via: sohipstudie@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Mede namens het hele onderzoeksteam,

Drs Margriet Pol, Projectleider SO-HIP studie/Promovenda
Dr Bianca Buurman, Hoofdonderzoeker SO-HIP studie/Copromotor

Lectoraat Ergotherapie; Participatie en Omgeving, Amsterdam Centre for Innovative Health Practice (ACHIEVE), www.hva.nl/achieve
Lectoraat Digital Life Centre, www.digitallifecentre.nl
Afdeling ouderengeneeskunde, Academisch Medisch Centrum (AMC), www.effectieveouderenzorg.nl