De SO-HIP studie verloopt via een drie- arm stepped wedge cluster gerandomiseerd design. De deelnemende verpleeghuizen worden gerandomiseerd naar een vaste volgorde in het doorlopen van drie interventies. Deze volgorde varieert in de duur van de perioden waarin een interventie plaats vindt. Alle verpleeghuizen starten op hetzelfde moment met het bieden van standaard revalidatie, de controle conditie (C). Op een vastgesteld tijdspunt gaat een eerste verpleeghuis over naar de eerste interventie, ergotherapie met coaching (OTc). Op een volgend tijdspunt wordt gestart met de interventie ergotherapie met coaching en sensormonitoring (OTcsm). De trial gaat door net zolang tot ook het laatste verpleeghuis de coaching en ergotherapie (OTcsm) heeft doorlopen. Ieder verpleeghuis start op een ander tijdstip met de OTC en OTcsm.

Tabel 1. Design van de drie-arm stepped wedge cluster randomized trial en aantal deelnemers in ieder tijdspad

Maand
0-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Verpleeghuis VP1 C:10 OTc: 10 OTc: 10 OTcsm: 10 OTcsm: 10 OTcsm: 10
VP2 C:10 C:10 OTc: 10 OTc: 10 OTcsm: 10 OTcsm: 10
VP3 C: 10 C:10 C:10 OTc: 10 OTc: 10 OTcsm: 10
VP4 C:10 C:10 C:10 C:10 OTc: 10 OTcsm:10

C= Controle conditie
OTc= Ergotherapie en coaching
OTcsm= Ergotherapie coaching and sensor monitoring
VP= Verpleeghuis

In oktober 2015 is de haalbaarheidsstudie gestart bij zorggroep Amaris. Daar doen uit iedere interventiegroep 15 revalidanten mee, totaal 45 personen.

We verwachten de effectstudie in de periode april en juni 2016 te starten.