Training SO-HIP voor ergotherapeuten die deelnemen aan de SO-HIP studie.

De training voor de SO-HIP studie is ontwikkeld door de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Merel van Uden van organisatie ‘de Vraag Centraal; ondersteuning bij cliëntgerichte innovaties in de langdurige zorg.

De training heeft als doel de ergotherapeuten voor te bereiden op het werken volgens de werkwijze en procedure in de SO-HIP studie.
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van een halve dag;
Dag 1) Introductie op de SO-HIP studie en coaching;
Dag 2) SO-HIP tool en coaching

Gedurende de twee bijeenkomsten staat naast de benodigde informatieverstrekking vooral het trainen van coaching vaardigheden centraal.

De eerste bijeenkomst wordt gegeven vlak voor de start van de eerste interventiegroep ergotherapie en coaching. De tweede bijeenkomst wordt gegeven vlak voor de start van de tweede interventiegroep, ergotherapie en coaching en sensormonitoring.

Dag 1:

 • Introductie SO-HIP studie
 • De impact van een heupfractuur voor het dagelijks functioneren
 • Cognities die gedrag beïnvloeden rondom vallen en noodzaak bewegen
 • Inleiding coachen
 • Theorie; basis gesprekstechnieken motiverende gespreksvoering
 • Oefenen gesprekstechnieken
 • Oefenen gesprekstechnieken in casuistiek

Dag 2:

 • Intervisie casuïstiek deelnemers
 • Introductie technologie SO-HIP studie
 • Oefenen gesprekstechnieken coachen met betrekking tot SO-HIP tool

Trainers

senioradviseur -trainer
Merel van Uden,

senioradviseur -trainer / de vraag centraal ondersteuning bij clientgerichte innovaties in de langdurige zorg, www.devraagcentraal.nl

drs Margriet Pol, projectleider SO-HIP studie/ promovenda onderzoek sensormonitoring UVA/HVA
drs Margriet Pol,

projectleider SO-HIP studie/ promovenda onderzoek sensormonitoring UVA/HVA

Literatuur

Bij de scholing wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

 • Zicht op Evenwicht-thuis Maastricht university/ Trimbos instituut, 2015
 • Effectiveness of sensor monitoring in an occupational therapy rehabilitation program for older persons after hip fracture, the SO-HIP study: study protocol of a three- arm stepped wedge cluster randomized trial .Pol, M., ter Riet, G., van Hartingsveldt., M., Kröse, B., de Rooij, S.E., Buurman, B.M. submitted dec 2015
 • W.R. Miller en S. Rollnick, Motiverende Gespreksvoering. Mensen helpen veranderen. Ekklesia. 3e editie 2014.
 • S. Rollnick, W.R. Miller en C.C. Butler, Motiverende gespreksvoering in de gezondheidszorg. Werken aan gedragsverandering als je maar 7 minuten hebt. Ekklesia.
 • F. Goijarts en M. Veen. Motiverende gesprekken in de praktijk. Werken aan gedragsverandering. NSPOH.
 • D.B.Rosengren, Motiverende gespreksvaardigheden. Werkboek voor behandelaars (in opleiding). Ekklesia, 2011