Aanleiding

Jaarlijks breken ongeveer 15.000 ouderen in Nederland hun heup. Verreweg de belangrijkste oorzaak is een val, meestal ontstaan tijdens een noodzakelijke activiteit, zoals het lopen in en om huis (Nationaal Kompas Volksgezondheid). Twintig tot negentig procent van deze ouderen (65+) heeft twaalf maanden na een heupfractuur te maken met beperkingen die van invloed zijn op hun dagelijks leven.
Valangst of de bezorgdheid om te vallen heeft tot gevolg dat ouderen minder bewegen en activiteiten gaan vermijden zoals, wandelen, bezig zijn in huis, boodschappen doen of op bezoek gaan bij vrienden of familie. Door minder bewegen en het minder doen van dagelijkse activiteiten bestaat de kans dat ouderen niet goed herstellen van de gevolgen van de heupfractuur.

Wanneer ouderen meer gaan bewegen en activiteiten ondernemen neemt hun zelfvertrouwen toe wat de bezorgdheid om te vallen verminderd. De interventie die daarop gericht is bestaat uit:

  1. educatie over het belang van bewegen en doen van fysieke activiteiten van het dagelijks leven;
  2. inzicht krijgen in de activiteiten die dagelijks uitgevoerd worden;
  3. realistische doelen stellen;
  4. activiteiten plannen, oppakken en oefenen en
  5. feedback krijgen.

Nieuwe technologie├źn zoals sensormonitoring kunnen daarbij gebruikt worden als middel om de revalidant te coachen.

Het doel van deze studie is het onderzoeken van het effect van sensormonitoring en coaching op het verbeteren van het dagelijks functioneren bij ouderen na een heupfractuur. Sensormonitoring wordt in deze studie gebruikt als coaching-tool binnen de revalidatie door een ergotherapeut.

Fonds Nuts Ohra financiert dit onderzoek.